Teplárna Tábor

Certifikace

V souladu s požadavky mezinárodních standardů ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001 Představenstvo Tepĺárny Tábor, a. s. schválilo jmenování Ing. Tomáše Paura do role Představitele vedení pro ISŘ Teplárny Tábor, a. s..

 

Politika integrovaného systému řízení

ISO 9001

ISO 14001

ISO 45001

detail