Teplárna Tábor

Organizační struktura

Vedení společnosti

Ředitel společnosti

Ing. Tomáš Paur

381 417 204 paur@tta.cz

Sekretariát

Správce systémů HR

Gabriela Grunclová

381 417 228

Datová schránka

grunclova@tta.cz

umcgmpf

Oddělení Ředitelství

Manažer ISŘ
Markéta Smutná
381 417 284 smutna@tta.cz
Specialista ochrany životního prostředí
Ing. Milan Tippl
381 417 252 tippl@tta.cz
Technik BOZP, PO
Ing. Ladislav Tumpach
381 417 288 tumpach@tta.cz
Správce počítačové sítě
Miroslav Oláh
381 417 277 olah@tta.cz

Správce počítačové sítě

Roman Drunecký

381 417 290 drunecky@tta.cz

Oddělení Výroby

Vedoucí oddělení výroby
Pavel Berka
381 417 296 berka@tta.cz
Správce strojního zařízení
Richard Střelka
381 417 287 strelka@tta.cz
Technik přípravy údržby strojní
Martin Sládek
381 417 271 sladek@tta.cz
Správce zařízení elektro a MaR
Jan Kratochvíl
381 417 276 kratochvil@tta.cz
Technik přípravy údržby elektro a MaR
Luboš Fořter
381 417 218 forter@tta.cz
Správce palivového hospodářství
Michal Samec
381 417 220 samec@tta.cz
Chemik, vodohospodář
Jan Křivka
381 417 269 krivka@tta.cz

Oddělení Rozvodů tepla

Vedoucí oddělení rozvodů tepla
Stanislav Balík
381 417 234 balik@tta.cz
Technik pro údržbu rozvodů tepla
Antonín Gregor
381 417 279 gregor@tta.cz
Technik pro provoz a údržbu předávacích stanic
Roman Chlachula
381 417 214 chlachula@tta.cz
Technik pro provoz rozvodů tepla
Miroslav Vojík
381 417 226 vojik@tta.cz

Oddělení Obchodu

Vedoucí oddělení obchodu
Pavel Matyš
381 417 265 matys@tta.cz
Technik prodeje tepla
Jiřina Smržová
381 417 255 smrzova@tta.cz

Technik prodeje tepla, marketing

 

381 417 235
Referent nákupu
Marcela Sopková
381 417 254 sopkova@tta.cz

Oddělení Ekonomiky

Vedoucí oddělení ekonomiky
Marcela Prágerová, DiS.
381 417 275 pragerova@tta.cz
Samostatná účetní majetek, daně
Petra Ciprová
381 417 250 ciprova@tta.cz
Samostatná účetní finanční
Zdeňka Maciaszková
381 417 232 maciaszkova@tta.cz
Samostatná účetní všeobecná
Monika Bednaříková
381 417 299 bednarikova@tta.cz
Samostatná účetní mzdová
Hana Loudová
381 417 259 loudova@tta.cz

Oddělení Controlingu

Vedoucí oddělení controlingu
Ing. Přemysl Částa
381 417 213 casta@tta.cz
Provozní ekonom
Milan Kratochvíl
381 417 203 kratochvilm@tta.cz
Provozní ekonom, prodej el. energie
Lukáš Kratochvíl
381 417 266
kratochvill@tta.cz
detail