Teplárna Tábor

Profil společnosti

Teplárna Tábor, a.s., je členem Teplárenského sdružení ČR, které je zájmovým sdružením právnických osob, sdružení podnikatelů v zásobování teplem.

Teplárenské sdružení vzniklo v roce 1991 s cílem podpořit podnikání v oblasti zásobování tepelnou energií, jakožto vysoce efektivní a k životnímu prostředí ohleduplné metody využívání primárních paliv, rozvoje kombinované výroby elektřiny a tepla a s cílem dosáhnout přijatelných podmínek pro toto podnikání.

Teplárenství je nedílnou a významnou součástí energetického sektoru národního hospodářství. Jako oblast podnikání může přispívat k tepelné pohodě a spokojenosti obyvatelstva a zásobování podnikatelské sféry, k úsporám primárních paliv a energie, přinášet nemalé efekty v oblasti ekonomiky i ochrany životního prostředí a v neposlední řadě poskytuje pracovní příležitosti několika desítkám lidí.

Zajišťujeme pro město Tábor:

  • výrobu tepla a elektřiny
  • dodávku tepla parovodní a teplovodní sítí pro vytápění a ohřev teplé vody
  • poskytujeme služby v energetice

 

Evropská unie

detail