Teplárna Tábor

Technologie výroby

Označení kotle Parní výkon t/h Tepelný výkon MW Palivo
K4 25 17,186 topný olej
K5 100 78,681 topný olej
K6 25 17,186 topný olej
K7 95 71,0 hnědé uhlí

 

Ve strojovně jsou nainstalovány 2 parní turbíny pro výrobu elektrické energie o celkovém instalovaném výkonu 19,55 MW. Vyrobená elektřina je využívána pro vlastní spotřebu TTA 1 a přebytek elektřiny je dodáván do sítě E-ON.

Ke spalování v kotlích K4, K5 a K6 je využíván topný olej a v kotli K7 hnědé uhlí. Používané palivo obsahuje větší množství palivového dusíku, který způsobuje nadlimitní obsah jeho oxidů ve spalinách. Za účelem jeho snížení byla v roce 1999 instalována na kotli K6 a v roce 2000 na kotli K4 a K5 denitrifikační jednotka. Instalací uvedených jednotek bylo sníženo množství vypouštěných oxidů dusíku na cca 40 %, což je podlimitní množství vypouštěných emisí.

 

Pracovníci Teplárny Tábor vyrábějí a dodávají tepelnou energii do:

  • 11 objektů škol a učilišť, knihovny, 4 objektů sportovních zařízení, 2 objektů kulturních zařízení, objektu zahradnictví, objektu ministerstva spravedlnosti, 2 objektů telekomunikací
  • objektu autobusové a kamionové dopravy
  • obchodního domu, 2 objektů hotelů, 4 objektů zdravotnictví objektů železniční dopravy, objektu ministerstva vnitra, objektu peněžního ústavu, 4 objektů autosalonů
  • objektů vojska
  • do dalších výrobních závodů, a prostřednictvím výměníkových stanic do bytů v regionu města Tábor
detail