Teplárna Tábor

Servisní služby

Informace společnosti Teplárna Tábor, a.s., o poskytování servisních služeb

Teplárna Tábor, a.s. nabízí svým zákazníkům poskytování komplexních služeb. Těmito službami se rozumí souhrn služeb souvisejících s provozem a údržbou výměníkových a předávacích stanic ve vlastnictví odběratelů. Tyto služby jsou odběrateli na základě uzavřené smlouvy poskytovány společností za úplatu, některé pak bezúplatně.

Ze strany Teplárny Tábor, a.s. je určen pracovník, který na základě smluvního vztahu provádí úkony spojené se zajištěním správného chodu výměníkových a předávacích stanic odběratele.

Servisní služby zahrnují

 • provozování výměníkových a předávacích stanic
 • dlouhodobé zajištění běžné údržby a oprav výměníkových a předávacích stanic
 • pohotovost pro případ poruch a havárií výměníkových a předávacích stanic, příp. otopného systému
 • zajištění případné rekonstrukce výměníkových a předávacích stanic
 • provádění revizí vyhrazených tlakových zařízení ve výměníkových a předávacích stanicích
 • průběžné sledování termínů revizí
 • posouzení technického stavu výměníkových a předávacích stanic
 • odstranění případných závad výměníkových a předávacích stanic
 • kontrolu provozně technické dokumentace výměníkových a předávacích stanic
 • zajištění doplnění dokumentace, příp. vypracování dokumentace skutečného stavu
 • výměníkových a předávacích stanic
 • doporučení na rekonstrukci výměníkových a předávacích stanic
 • poradenskou činnost
 • seřízení zařízení měření a regulace
 • zaškolení obsluhy výměníkových a předávacích stanic
 • úklid ve výměníkových a předávacích stanicích, vymalování stěn
 • organizace výběrového řízení a oponentura
 • uplatňování reklamací u výměníkových a předávacích stanic, které jsou v záruce

V případě zájmu zákazníka o jednorázovou službu, zajistí osoba odpovědná za provoz výměníkových a předávacích stanic její poskytnutí na základě písemné nebo ústní objednávky. Jednorázovými službami jsou zejména:

 • provádění revizí vyhrazených tlakových zařízení
 • posouzení technického stavu výměníkové stanice
 • odstranění případných závad
 • kontrolu provozně technické dokumentace
 • zajištění doplnění dokumentace, příp. vypracování dokumentace skutečného provedení
 • doporučení na rekonstrukci výměníkových a předávacích stanic
 • poradenská činnost v oboru vytápění
 • seřízení zařízení měření a regulace odbornou firmou
 • úprava a oprava povrchu stěn, malování, úklid
 • organizace výběrového řízení a oponentura
 • uplatňování reklamací u výměníkových a předávacích stanic, které jsou v záruce
detail