Teplárna Tábor

Historie

1969 Vzniká delimitací od n.p. Tapa Tábor, Teplárna Tábor jako jeden ze závodů Jihočeské energetické závody Č.B.
1971 Zahájen provoz špičkové kotelny TTA 2.
1974 Zahájen zkušební provoz K3.
1982 Zahájen zkušební provoz K4.
1984 Delimitace kotelny OÚNZ – nemocnice na Pražském předměstí – TTA 3 celkový instalovaný výkon 28 t/hod.
1992 Zahájení rekonstrukce TTA 2, nový železobetonový komín – 55 m.
1993 Dokončení rekonstrukce a zvýšení výkonu o 100 %.
1994 Od 1. 1. 1994 vznik Teplárny Tábor, a.s., v rámci druhé vlny privatizace.
1995 V základním provozu TTA 1 je provedena náhrada uhelných kotlů olejovým kotlem.
1996 Rozhodnuto o náhradě kotle K3 novým olejovým kotlem K5 a o výstavbě turbíny o výkonu 8,1 MW.
1997 Zahájení a dokončení výstavby K5 a zahájení výstavby turbogenerátoru.
1998 Dokončení výstavby turbogenerátoru o výkonu 8,75 MW včetně úpravny vody a řídícího systému.
1999 Zahájení zkušebního provozu turbogenerátoru,dokončena první etapa denitrifikace v základním provozu TTA 1.
2000 Dokončení druhé etapy denitrifikace v základním provozu TTA 1.
Zahájení rekonstrukce palivového hospodářství – I. etapa.
2001 II. etapa rekonstrukce palivového hospodářství.
2002 Provedena rekonstrukce tepelných sítí v lokalitě Kvapilova ulice, vybudována OPS Plavecký stadion, dokončena rekonstrukce parovodu Západ 1 k Černým mostům a u Bechyňské dráhy.
2003 Byla zahájena a ukončena rekonstrukce teplovodných rozvodů na SNL.
Provedena rekonstrukce parovodního a kond. potrubí pod gymnáziem v Táboře.
2004 Uskutečnila se první etapa rekonstrukce části tepelné sítě na Pražském sídlišti.
Bylo připojeno k CZT obchodní centrum TESCO.
2005 Byl připojen k CZT obchodní dům Hypernova a Baumax na Sídlišti nad Lužnicí, Lidl u ONT, Interspar na Chýnovské ulici a výrobní a skladové haly v průmyslové zóně Čekanice.
2006 Zahájení výstavby K7 a TG2.
2007 Převzetí tepelného hospodářství společnosti Bytes s.r.o. – uzavřena smlouva „Smlouva o nájmu energetického hospodářství a o výkonu dalších práv a povinností“! Pokračování výstavby K7 a TG2.
2008 Příprava a zahájení konsolidace účetních a ekonomických dat v rámci skupiny E-ON od 4/4 roku 2008.
Výstavba horkovodního napáječe pro lokalitu Bydžov jako náhrada plynové kotelny.
2009 Zahájen zkušební provoz uhelného kotle K7 a turbíny TG2. Uskutečněna výměna parovodu za horkovod na uč. areálu Bydlinského včetně části Úst. předměstí. Připojena hala LC H 02 v průmyslové zoně Vožická a připojení objektu Aventin ul. Soběslavská.
2010 Dne 1. 11. 2010 byla úspěšně zkolaudována investiční akce „Změna palivové základny“ týkající se kotle K7 a TG 2.
Uskutečněna rekonstrukce stanice VS1 a části teplovodních sítí na Pražském sídlišti. Byly zahájeny práce na zavedení ISO 14001 (systém řízení ochrany životního prostředí) a OHSAS 18001 (systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci).
2012

Získání certifikace společnosti v oblasti řízení, životního prostředí a bezpečnosti práce dle norem ISO 9001, 14001 a 18001 u certifikátora Det Norske Veritas Certification, B.V.

Dokončení přechodu z parních na teplovodní rozvody v oblasti Pražské předměstí.

2013

Zvýšení účinnosti výrobního cyklu teplárny zprovozněním nízkotlakého ohřívače II využívající teplo z kondenzační turbíny TG2.

Získání nového odběratele v horkovodní soustavě JIH instalací předávacích stanic jako náhradu dožitých plynových kotlů v ZŠ Husova 3 a 4.

2014

U příležitosti 20. výročí založení akciové společnosti se konal Den otevřených dveří pro veřejnost.

V rámci optimalizace provozních nákladů byly vystavěny čtyři akumulační nádrže na horkou vodu, které zajistí pokrytí dodávky v době odběrových špiček a tím sníží frekvenci provozu kotlů na kapalná paliva.

2015 Výstavba dalších dvou akumulačních nádrží - nádrže se současnou kapacitou dokážou minimalizovat provoz kotlů na kapalná paliva. V rámci oprav proběhla oprava vnějšího pláště komína a obnovení nátěru leteckého značení.
2016

Zahájení I. etapy projektu Rekonstrukce distribučních sítí spolufinancovaného z dotačního titulu OP PIK - výstavba nového teplovodu pro zdravotní středisko „Zubatka“ na Pražském sídlišti.

Přeložení části parovodu Západ pod železniční tratí mezi Černými mosty

2017

V polovině roku 2017 skončila platnost smlouvy o pronájmu části tepelných rozvodů od městské společnosti Bytes Tábor.

Dokončení výstavby nového teplovodu pro zdravotní středisko "Zubatka" a realizace nové teplovodní přípojky pro objekt Policie ČR

detail