Teplárna Tábor

Hospodaření

Finanční ukazatele

měr.j.

20132014201520162017
Dlouhodobý majetek tis. Kč 843 247 781 581 722 702 672 523 618 740
Oběžná aktiva tis. Kč 107 703 74 805 71 060 91 296 87 034
Vlastní kapitál tis. Kč 463 721 461 415 467 389 465 345 461 225
Základní kapitál tis. Kč 161 494 161 494 160 106 160 106 160 106
Cizí zdroje tis. Kč 487 739 395 317 327 083 299 326 245 387
Celková zadluženost %

51,26

46,14 41,17 39,14
Hospodářský výsledek tis. Kč 24 870 1 645 13 475 11 562 2 382
Hospodářský výsledek po zdanění tis. Kč 20 133 1 666 10 780 8 531 2 935
Přidaná hodnota tis. Kč 169 340 147 661 152 864 136 315
Produkt. práce z přidané hodn. tis. Kč 1710,51 1538,14 1592,33 1434,89
Prům. (přep.) počet zam. tis. Kč 99 96 96 95 91
Investice tis. Kč 16 316 19 807 17 655 8 481 17 912
detail