Teplárna Tábor

Vývoj výroby tepelné energie

Vývoj výroby tepelné energie a ztrát v parovodech:

Rok Výroba (GJ) Užitečná dodávka (GJ) Ztráta (GJ)
2012 1 728 162 505 819 165 245
2013 1 746 568 509 713 160 253
2014 1 777 604 422 160 166 887
2015 1 653 472 430 219 177 583
2016 1 182 361 461 950 147 284
2017 1 130 669 467 315 121 103

 

 

detail