Teplárna Tábor

Varianty připojení k SZT

Postup a varianty připojení se k SZT

V případě, že se zákazník začne zabývat myšlenkou vytápění svého objektu (rodinný dům, objekt na podnikání, průmyslový objekt apod.) je nutné, aby navštívil pracovníky rozvoje, marketingu. Na jednání s uvedenými pracovníky je seznámí se svým úmyslem a představami.

Je nutné, aby doložil, že je vlastníkem objektu, popř. doložil souhlas majitele objektu s realizací připojení na SZT s potřebným rozsahem stavebních úprav. Na základě představy zákazníka jej pracovníci TTA seznámí s možnostmi připojení a navrhnou varianty připojení se k SZT. Rovněž tak při vytypování objektu vhodného k připojení na SZT pracovníky TTA bude učiněna potencionálnímu zákazníkovi bezplatná nabídka. Zákazník bude seznámen s možným podílem na investicích, možností zajištění dokumentace potřebné k realizaci dodávky tepelné energie do objektu zákazníka včetně možnosti realizace zakázky na klíč a zajištění systémových služeb v budoucnosti.

Na základě předchozích jednání bude sepsán zápis – podepsaný oběma stranami – jednalo by se o závazný příslib k odběru tepelné energie a finančním podílu na přípravných pracích na základě kterého se bude provádět vlastní realizace připojení. Před připojením k SZT bude sepsána smlouva o odběru tepelné energie.

Cena za GJ se odvíjí od aktuálně platného ceníku tepelné energie.

 

Připojení RD o odběru cca 50 GJ/rok

Připojení RD o odběru cca 50 GJ/rok
Připojení na parovod:
Náklady na VS 90–140 t. Kč
Cena GJ 416,57 Kč/GJ bez DPH
Výhoda srovnatelná cena tepla s jinými médii (zemní plyn)
Nevýhoda vyšší investiční náklady
Podíl TTA na přípojce v případě uzavření smlouvy o dodávce tepla po dobu min. 5ti let bude podíl na přípojce ze strany TTA 100%, pokud nebude domluveno individuálně jinak
 • měření a dálkový přenos informací zajistí TTA na své náklady
 • zajištění dokumentace potřebné k zajištění dodávky tepelné energie do objektu zákazníka včetně možnosti zajištění zakázky na klíč a zajištění systémových služeb v budoucnosti ze strany TTA.
Připojení RD o odběru cca 50 GJ/rok
Připojení na teplovod:
Náklady na DPS 25–50 t. Kč
Cena GJ za DPS 567,84 Kč/GJ *, před DPS 503,02 Kč/GJ ** bez DPH
Výhoda nízké investiční náklady, nižší cena tepla při vlastní DPS
Nevýhoda vyšší cena tepla
Podíl TTA na přípojce v případě uzavření smlouvy o dodávce tepla po dobu min. 5ti let bude podíl na přípojce ze strany TTA 100%, pokud nebude domluveno individuálně jinak
 • měření a dálkový přenos informací zajistí TTA na své náklady
 • zajištění dokumentace potřebné k zajištění dodávky tepelné energie do objektu zákazníka včetně možnosti zajištění zakázky na klíč a zajištění systémových služeb v budoucnosti ze strany TTA.
*   za DPS, která je v majetku dodavatele tepla (DPS – domovní předávací stanice)
** před DPS, která je v majetku odběratele tepla

 

Připojení zákazníka o odběru do 1000 GJ/rok

Připojení zákazníka o odběru do 1000 GJ/rok
Připojení na parovod:
Náklady na VS 300–400 t. Kč
Cena GJ 416,57 Kč/GJ bez DPH (nebyty i byty)
Výhoda nižšíí cena tepla
Nevýhoda vyšší investiční náklady
Podíl TTA na přípojce podíl TTA na přípojce je do 500 000 Kč, výhodou jsou odběry S+N, popřípadě noční odběry tepelné energie
 • měření a dálkový přenos informací zajistí TTA na své náklady
 • zajištění dokumentace potřebné k zajištění dodávky tepelné energie do objektu zákazníka včetně možnosti zajištění zakázky na klíč a zajištění systémových služeb v budoucnosti ze strany TTA.
Připojení zákazníka o odběru do 1000 GJ/rok
Připojení na teplovod:
Náklady na DPS 140–300 t. Kč
Cena GJ za DPS 567,84 Kč/GJ *, před DPS 503,02 Kč/GJ ** bez DPH
Výhoda podíl TTA na přípojce, nižší cena tepla při vlastní DPS
Nevýhoda vyšší cena tepla
Podíl TTA na přípojce podíl TTA na přípojce je do 500 000 Kč, výhodou jsou odběry S+N, popřípadě noční odběry tepelné energie
 • měření a dálkový přenos informací zajistí TTA na své náklady
 • zajištění dokumentace potřebné k zajištění dodávky tepelné energie do objektu zákazníka včetně možnosti zajištění zakázky na klíč a zajištění systémových služeb v budoucnosti ze strany TTA.
*   za DPS, která je v majetku dodavatele tepla
** před DPS, která je v majetku odběratele tepla

 

Připojení zákazníka o odběru nad 1000 GJ/rok

Připojení zákazníka o odběru nad 1000 GJ/rok
Připojení na parovod:
Náklady na VS 450–850 t. Kč
Cena GJ 416,57 Kč/GJ bez DPH (nebyty i byty)
Výhoda nižšíí cena tepla
Nevýhoda vyšší investiční náklady
Podíl TTA na přípojce podíl TTA na přípojce je řešen individuálně podle předpokládaných odběrů v GJ, zohledněn je odběr tepelné energie S+N, popřípadě noční odběry
 • měření a dálkový přenos informací zajistí TTA na své náklady
 • zajištění dokumentace potřebné k zajištění dodávky tepelné energie do objektu zákazníka včetně možnosti zajištění zakázky na klíč a zajištění systémových služeb v budoucnosti ze strany TTA.
Připojení zákazníka o odběru nad 1000 GJ/rok
Připojení na teplovod:
Náklady na DPS 200–350 t. Kč
Cena GJ za DPS 567,84 Kč/GJ *, před DPS 503,02 Kč/GJ ** bez DPH
Výhoda podíl TTA na přípojce, nižší cena tepla při vlastní DPS
Nevýhoda vyšší cena tepla
Podíl TTA na přípojce podíl TTA na přípojce je řešen individuálně podle předpokládaných odběrů v GJ, zohledněn je odběr tepelné energie S+N popřípadě noční odběry
 • měření a dálkový přenos informací zajistí TTA na své náklady
 • zajištění dokumentace potřebné k zajištění dodávky tepelné energie do objektu zákazníka včetně možnosti zajištění zakázky na klíč a zajištění systémových služeb v budoucnosti ze strany TTA.
 • náklady (na VS, DPS) a podíl TTA na přípojce jsou orientační!
*   za DPS, která je v majetku dodavatele tepla
** před DPS, která je v majetku odběratele tepla

 

 

Závěr: Vytápění z SZT je v současné době nejekologičtější způsob vytápění objektů v městské aglomeraci. Pracovníci Teplárny Tábor, a.s., jsou vždy připraveni poskytnout informace a odbornou pomoc týkající se možností připojení nového zákazníka k centrálnímu systému zásobování s cílem oboustranné spokojenosti.Uvedené podklady jsou informační.

detail