Teplárna Tábor

Základní technické údaje

Parametr Hodnota
počet zdrojů tepla (kotelen) 2
palivo v základní kotelně hnědé uhlí + kapalné
palivo ve špičkové kotelně zemní plyn
instalovaný tepelný výkon 208,85 MW
instalovaný výkon elektrický 19,55 MW
délka parovodní sítě 24 692 m
délka teplovodní sítě 27 333 m
délka horkovodní sítě 5 499 m
počet odběratelů 248
počet odběrných míst 603
počet vytápěných bytů (včetně Bytes) 8 548
poměr dodávky tepla pro byty/nebyty 45 : 55 %
detail