Teplárna Tábor

Vývoj výroby elektrické energie

Rok Vyrobená elektřina (MWh) Prodaná elektřina (MWh)
2012 106 501 89 824
2013 110 919 93 879
2014 124 837 105 201
2015 114 268 94 917
2016 63 372 48 811
2017 56 754 43 754

detail