Teplárna Tábor

Poslání společnosti

Základním posláním Teplárny Tábor, a.s., je zajištění výroby tepla a zásobování organizací a obyvatelstva ze soustavy centralizovaného zásobování. Dva hlavní zdroje tepla jsou rozděleny na základní závod, kde je používáno hnědé uhlí a kapalné palivo a jednu plynovou kotelnu. Celkový instalovaný tepelný výkon činí 208,85 MW.

Vytápění z centralizovaného zdroje tepla patří mezi nejekologičtější způsob vytápění a přispívá výrazně ke zlepšení ovzduší ve městě. Naše společnost v této oblasti v posledních letech proinvestovala částku přesahující 750 mil Kč.

Vedle dodávek tepla vyrábí TTA elektrickou energii. Instalovaný výkon elektrické energie je 19,55 MW. Majoritním vlastníkem Teplárny Tábor, a.s., je C-Energy Planá s.r.o.

Teplárna Tábor, a.s., je společností, která především usiluje o to, aby její zákazníci byli spokojeni. Této spokojenosti chceme dosáhnout:

  • spolehlivou a ekonomicky efektivní dodávkou tepla do všech odběrných míst,
  • výrobou tepelné energie, která je šetrná k životnímu prostředí,
  • provozováním moderní a dobře udržované distribuční sítě,
  • spolehlivou a ekonomicky efektivní dodávkou elektrické energie do sítě E-ON.

Velký důraz je stále kladen na vztah společnosti k zákazníkům, zaměstnancům, dodavatelům a vlastníkům. Jsme přesvědčeni, že jsme schopni dosáhnout toho, aby naše společnost byla příkladem zajištění spolehlivé a ekonomicky efektivní dodávky tepla a elektrické energie s minimálním dopadem na životní prostředí.

detail