Teplárna Tábor

Poslání společnosti

Základním posláním Teplárny Tábor, a.s., je zajištění výroby tepla a zásobování organizací a obyvatelstva ze soustavy centralizovaného zásobování. Dva hlavní zdroje tepla jsou rozděleny na základní závod, kde je používáno hnědé uhlí a kapalné palivo a jednu plynovou kotelnu. Celkový instalovaný tepelný výkon činí 208,85 MW.

Vytápění z centralizovaného zdroje tepla patří mezi nejekologičtější způsob vytápění a přispívá výrazně ke zlepšení ovzduší ve městě. Naše společnost v této oblasti v posledních letech proinvestovala částku přesahující 750 mil Kč.

Vedle dodávek tepla vyrábí TTA elektrickou energii. Instalovaný výkon elektrické energie je 19,55 MW. Majoritním vlastníkem Teplárny Tábor, a.s., je Uniper Trend s.r.o.

Teplárna Tábor, a.s., je společností, která především usiluje o to, aby její zákazníci byli spokojeni. Této spokojenosti chceme dosáhnout:

  • spolehlivou a ekonomicky efektivní dodávkou tepla do všech odběrných míst,
  • výrobou tepelné energie, která je šetrná k životnímu prostředí,
  • provozováním moderní a dobře udržované distribuční sítě,
  • spolehlivou a ekonomicky efektivní dodávkou elektrické energie do sítě E-ON.

Velký důraz je stále kladen na vztah společnosti k zákazníkům, zaměstnancům, dodavatelům a vlastníkům. Jsme přesvědčeni, že jsme schopni dosáhnout toho, aby naše společnost byla příkladem zajištění spolehlivé a ekonomicky efektivní dodávky tepla a elektrické energie s minimálním dopadem na životní prostředí.

detail