Teplárna Tábor

Řádná valná hromada 20.05.2020

07.05.2020

Představenstvo společnosti na žádost majoritního akcionáře svolává valnou hromadu na 20. května 2020 od 12,30 hodin v sídle společnosti.

Hlavním bodem jednání valné hromady je volba členů orgánů společnosti.

detail