Teplárna Tábor

Druhé doplnění programu valné hromady na žádost akcionáře Bytes Tábor s.r.o.

Představenstvo společnosti Teplárna Tábor, a.s. na žádost akcionáře Bytes Tábor s.r.o.

schválilo druhé doplnění pořadu jednání o bod 11. Hlasování o případném nesouhlasu s činností

člena dozorčí rady dle ust. § 452 odst.1 zákona o obchodních korporacích.

 

Pozvánka III - druhé doplnění na žádost akcionáře Bytes

Žádost č 2 akcionáře Bytes o rozšíření pořadu jednání VH

detail