Teplárna Tábor

Doplnění pořadu jednání valné hromady na žádost kvalifikovaného akcionáře

„Představenstvo společnosti Teplárna Tábor a.s. schválilo na žádost

kvalifikovaného akcionáře Bytes Tábor rozšíření programu valné hromady

svolané na 26.4. 2019 o body 7 a 12 v novém znění pořadu jednání. „

Pozvánka II doplnění na žádost akcionáře

Žádost akcionáře Bytes Tábor s.r.o.

detail