Teplárna Tábor

Tiskové prohlášení představenstva Teplárny Tábor, a.s. ke správnímu řízení ERÚ.

Tiskové prohlášení představenstva Teplárny Tábor, a.s.

Teplárna Tábor, a.s. (dále jen „Teplárna Tábor“) je od roku 2017 předmětem kontroly Energetického regulačního úřadu (dále jen „ERÚ“) v záležitosti dělení nákladů v kalkulaci ceny tepla při kombinované výrobě elektřiny a tepla. V současné době ERÚ uzavřel šetření cen tepelné energie za rok 2015 a v rámci správního řízení s Teplárnou Tábor vydal prvostupňové rozhodnutí.

Přestože Teplárna Tábor předložila znalecký posudek soudního znalce jako podklad pro obhájení používané metody dělení nákladů, ERÚ setrval na svém názoru a metodu považuje za nevěrohodnou. Na základě svého kalkulačního propočtu vyčíslil ERÚ pokutu ve výši 71 mil. Kč a uložil opatření k nápravě. Prvostupňové rozhodnutí ERÚ zatím nenabylo právní moci.

Společnost Teplárna Tábor je rozhodnuta hájit se proti rozhodnutí ERÚ všemi dostupnými zákonnými prostředky. Ve spolupráci s právníky připravuje podání rozkladu k Radě ERÚ.

V Táboře dne 5.srpna 2019

Představenstvo společnosti

Teplárna Tábor, a.s.

detail