Teplárna Tábor

Řádná valná hromada dne 9. listopadu 2018

Představenstvo společnosti Teplárna Tábor, a.s. svolává ŘÁDNOU VALNOU HROMADU,

která se bude konat v pátek 9. listopadu 2018 od 14:00 hod. v sídle společnosti Teplárna Tábor, a.s..

PŘEDSTAVENSTVO SPOLEČNOSTI

Teplárna Tábor, a.s.,

U Cihelny 2128, 390 02  Tábor, IČ: 60826827,

svolává

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU,

která se bude konat v pátek 9. Listopadu 2018 od 14:00 hod. v sídle společnosti Teplárna Tábor a.s..

Registrace akcionářů bude zahájena ve 13:00 hod. v místě konání valné hromady.

Pozvánka

detail