Teplo a Elektřina

Nejmodernější a
nejekologičtější
technologie pro
životní prostředí
v jižních Čechách

Infolinka

Informační služba
381 417 235, info@tta.cz

Hlášení poruch
381 417 222,
Online hlášení >>

Dodavatel Vaší energie

Teplárna Tábor, a.s., zajišťuje výrobu tepla a zásobování organizací a obyvatelstva ze soustavy centralizovaného zásobování. Dva hlavní zdroje tepla jsou rozděleny na základní závod, kde je používáno hnědé uhlí a kapalné palivo a jednu plynovou kotelnu. Celkový instalovaný tepelný výkon činí 201,4 MW.

detail