Teplárna Tábor

Teplárna a ekologie

Teplárna Tábor, a.s., má pro provoz zařízení na Výrobu a rozvod tepla a elektřiny vydané integrované povolení, ze dne 31. 7. 2007 (č.j KUJCK 28069/2006 OZZL/24/HI/R). Toto integrované povolení stanovuje podmínky za jakých může být zařízení provozováno. Veškerá provozovaná zařízení v Teplárně Tábor, a.s., lze označit za nejlepší dostupnou technologii, to znamená, že zcela splňuje nejmodernější standardy pro dané technologie.

Emise

  • Stanoveny emisní limity a četnost měření
Emisní limit v mg/m3
Látka K1.4, K1.5, K1.6 K1.7 Četnost měření
SO2 1700 200 kontinuální měření
NOx 450 200 kontinuální měření
CO 175 250 kontinuální měření
TZL 50 25 kontinuální měření

TZL – tuhé znečišťující látky
Dále je jednou za rok měřena rtuť (Hg) a její sloučeniny vyjádřené jako rtuť.

  • Schválen plán snižování emisí

Vody

  • Stanoveny emisní limity a četnost měření

Odpady

  • Schváleno nakládání s nebezpečnými odpady

Ostatní

  • Stanovena povinnost školit zaměstnance v oblasti životního prostředí, nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky, odpady, látkami závadnými vodám a provozními a havarijními řády
  • Schválen provozní řád Teplárny Tábor, a.s.
  • Schválen havarijní plán
detail