Teplárna Tábor

Protinávrh akcionáře Bytes Tábor s.r.o. k bodu 3 programu valné hromady konané dne 9.11.2018

Představenstvo zveřejňuje protinávrh akcionáře Bytes Tábor, s.r.o. zaslaný dne 30.10.2018 k bodu 3.

Rozhodnutí o přídělu do sociálního fondu společnosti ze zisku k rozdělení za rok 2017 včetně stanoviska představenstva.

detail